TV& VIDEO

Carnaval Hạ Long

Không tổ chức lễ hội Carnaval trong Tuần lễ du lịch Hạ Long 2017

Không tổ chức lễ hội Carnaval trong Tuần lễ du lịch Hạ Long 2017

VTV.vn - Đây là thông tin tại cuộc họp báo công bố Chương trình Tuần lễ du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017, tổ chức ngày 17/4.