TV& VIDEO

cất cánh

Người phụ nữ leo lên hàng rào thép gai chặn máy bay cất cánh

Người phụ nữ leo lên hàng rào thép gai chặn máy bay cất cánh

Bộ phận kiểm soát không lưu của Sân bay quốc tế Halifax Stanfield đã có phen tá hỏa khi phát hiện một người phụ nữ đang trèo qua hàng rào an ninh với ý định ngăn cản máy bay cất cánh.