cắt điện

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không cắt điện trong các ngày lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không cắt điện trong các ngày lễ 30/4 và 1/5

VTV.vn - Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các đơn vị điện lực sẽ không cắt điện của khách hàng trong các ngày lễ, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng.