TV& VIDEO

cắt giảm nhân sự

Tập đoàn HP cắt giảm việc làm trên toàn cầu

Tập đoàn HP cắt giảm việc làm trên toàn cầu

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ thông tin HP sẽ cắt giảm 3.000 - 4.000 việc làm trong vòng 3 năm tới.