TV& VIDEO

cắt giảm sản lượng dầu

OPEC có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang năm 2018

OPEC có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang năm 2018

VTV.vn - Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ được gia hạn sang năm 2018.