TV& VIDEO

cắt giảm sản lượng

Saudi Arabia mở rộng hợp tác với các nước không thuộc OPEC

Saudi Arabia mở rộng hợp tác với các nước không thuộc OPEC

VTV.vn - Lần đầu tiên Saudi Arabia kêu gọi mở rộng thỏa thuận giữa các nhà sản xuất về cắt giảm sản lượng để chống lại tình trạng dư thừa dầu mỏ toàn cầu.