TV& VIDEO

Cát Linh

Ngày 29/10, trưng bày mẫu tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ngày 29/10, trưng bày mẫu tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

VTV.vn - Mẫu tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được trưng bày tại vị trí sân trước nhà A1, Trung tâm triển lãm Giảng Võ, TP Hà Nội để người dân tham quan, đóng góp ý kiến.