cát tặc

Cát tặc lộng hành tại Hải Phòng

Cát tặc lộng hành tại Hải Phòng

VTV.vn - Tại khu vực cửa sông Văn Úc thuộc địa phận xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra nhiều tháng qua.