TV& VIDEO

cát tặc

Các tỉnh thành phía Nam bắt tay dẹp nạn cát tặc

Các tỉnh thành phía Nam bắt tay dẹp nạn cát tặc

VTV.vn - Nạn cát tặc đang lộng hành tại phía Nam. Ngành chức năng các địa phương đã thống nhất phối hợp, xóa nhòa ranh giới địa lý để truy quét các đối tượng này.