TV& VIDEO

cầu Cần Thơ

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn thành công tại Việt Nam.