TV& VIDEO

cầu chữ Y

Bắt đầu tổ chức lại giao thông cầu chữ Y từ hôm nay (20/3)

Bắt đầu tổ chức lại giao thông cầu chữ Y từ hôm nay (20/3)

VTV.vn -Bắt đầu từ hôm nay (20/3), TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông ở khu vực cầu chữ Y nối giữa quận 5 và quận 8 để giải quyết tình trạng hỗn loạn và ùn tắc thường xuyên xảy ra.