TV& VIDEO

câu chuyện lịch sử

Đón xem "Khát vọng hòa bình" - Phim tài liệu kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Đón xem "Khát vọng hòa bình" - Phim tài liệu kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Phim tài liệu "Khát vọng hòa bình" là bức tranh toàn cảnh về quá trình trước, trong và sau khi Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc.