TV& VIDEO

câu chuyện lịch sử

Đào mai tương ngộ - Chương trình đặc biệt Tết Mậu Tuất 2018

Đào mai tương ngộ - Chương trình đặc biệt Tết Mậu Tuất 2018

VTV.vn - "Đào mai tương ngộ" là chương trình đặc biệt do Trung tâm THVN tại Nha Trang sản xuất, tái hiện những câu chuyện lịch sử trên con đường hành quân của vua Quang Trung.