TV& VIDEO

Cầu đi bộ

Tây Ban Nha xây dựng cầu đi bộ đầu tiên bằng công nghệ in 3D

Tây Ban Nha xây dựng cầu đi bộ đầu tiên bằng công nghệ in 3D

VTV.vn - Lần đầu tiên công nghệ in 3D đã được các kiến trúc sư Tây Ban Nha áp dụng để xây dựng cây cầu đi bộ với chất liệu bê tông.