TV& VIDEO

cầu đường sắt

Đề nghị chưa đục thông vòm cầu đường sắt Hà Nội

Đề nghị chưa đục thông vòm cầu đường sắt Hà Nội

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị chưa đục thông vòm cầu đường sắt Hà Nội.