TV& VIDEO

cầu khấn

Nô nức lễ hội Say Sán của đồng bào Mông Lào Cai

Nô nức lễ hội Say Sán của đồng bào Mông Lào Cai

 Khi tiếng khèn lễ kết thúc vang lên cũng là lúc tốp nam thanh, nữ tú kết thúc những vòng tròn đi quanh cây nêu, nhẹ nhàng đặt ô và các tư trang khác để bước vào phần hội...