TV& VIDEO

câu mực

Nhộn nhịp vụ cá Nam trên Biển Đông

Nhộn nhịp vụ cá Nam trên Biển Đông

Những ngày này trên Biển Đông bà con ngư dân đang nhộn nhịp khai thác vụ cá Nam - mùa đánh bắt hải sản chính trong năm.