TV& VIDEO

Cầu Ngọc Thảo

Cầu Ngọc Thảo (Nha Trang) xuống cấp nghiêm trọng

Cầu Ngọc Thảo (Nha Trang) xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, hiện cầu bê tông Ngọc Thảo đã bị xuống cấp nghiêm trọng.