TV& VIDEO

cầu nông thôn

Xây dựng hơn 50 cầu kiên cố ở miền Tây

Xây dựng hơn 50 cầu kiên cố ở miền Tây

VTV.vn - Trong thời gian tới đây, người dân nông thôn tại miền Tây sẽ có thêm hơn 50 cây cầu được xây dựng kiên cố.