TV& VIDEO

cầu tạm

Hậu Giang: Có cầu qua sông dân vẫn phải trả tiền đò

Hậu Giang: Có cầu qua sông dân vẫn phải trả tiền đò

VTV.vn - Tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, người dân rất rất bức xúc vì phải trả tiền đò mỗi khi qua cây cầu tạm trên địa bàn.