TV& VIDEO

cầu tàu

Du lịch đường sông  - Hướng đi mới của TPHCM

Du lịch đường sông - Hướng đi mới của TPHCM

Du lịch đường sông đang trở thành hướng đi mới và được tập trung phát triển trong thời gian tới tại TP.HCM để đáp ứng với lượng khách du lịch tới đây ngày một tăng.