TV& VIDEO

cầu Thủ Thiêm

Kêu gọi đầu tư BT cầu Thủ Thiêm 4: Nhiều băn khoăn

Kêu gọi đầu tư BT cầu Thủ Thiêm 4: Nhiều băn khoăn

VTV.vn -TP.HCM sẽ thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT - đổi đất lấy hạ tầng. Tuy nhiên, hiện chuyên gia đang băn khoăn tính hiệu quả của hình thức kêu gọi đầu tư này.