TV& VIDEO

cầu Vàm Cống

Khắc phục triệt để sự cố nứt dầm cầu Vàm Cống

Khắc phục triệt để sự cố nứt dầm cầu Vàm Cống

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu xác định nguyên nhân, có giải pháp khắc phục triệt để sự cố nứt dầm cầu Vàm Cống.