TV& VIDEO

cầu xuống cấp

Người dân Bạc Liêu “run rẩy” khi qua cầu sắp sập

Người dân Bạc Liêu “run rẩy” khi qua cầu sắp sập

VTV.vn - Tại phường Nhà Mát, thành phố bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cầu Chòm Xoài bắc qua kênh 30/4 hiện đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng.