cầu xuống cấp

Lâm Đồng đầu tư sửa chữa, thay thế cầu xuống cấp

Lâm Đồng đầu tư sửa chữa, thay thế cầu xuống cấp

VTV.vn - Theo thống kê của ngành giao thông vận tải Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn khoảng 200 cây cầu yếu, xuống cấp.