TV& VIDEO

cây ăn quả

PTT Vương Đình Huệ: Hòa Bình phải tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp

PTT Vương Đình Huệ: Hòa Bình phải tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Hòa Bình phải phấn đấu tới năm 2020 có 5.000 doanh nghiệp, tức là gấp đôi so với hiện nay.