TV& VIDEO

cây lúa

"Bệnh viện" cho cây lúa

"Bệnh viện" cho cây lúa

VTV.vn - "Bệnh viện Cây lúa" do 4 kỹ sư nông nghiệp tốt nghiệp ĐH Cần Thơ và ĐH Cửu Long sáng lập.