TV& VIDEO

cây xanh gẫy đổ

Khẩn trương rà soát, đánh giá lại tình trạng cây xanh ở TP.HCM

Khẩn trương rà soát, đánh giá lại tình trạng cây xanh ở TP.HCM

VTV.vn - Đây là yêu cầu khẩn của UBND TP.HCM đối với tình trạng cây xanh liên tục ngã đổ gây thiệt hại về người và của trên địa bàn TP.HCM.