CEO Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg kiếm trung bình 6 triệu USD mỗi ngày

Mark Zuckerberg kiếm trung bình 6 triệu USD mỗi ngày

VTV.vn - Tổng tài sản của Mark Zuckerberg hiện tại quanh mức 74 tỷ USD. Mỗi ngày, anh kiếm được trung bình 5,97 triệu USD.