TV& VIDEO

CEO

Việt Nam có tỷ lệ nữ CEO cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam có tỷ lệ nữ CEO cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

VTV.vn - Tỷ lệ CEO là nữ của Việt Nam cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đạt xấp xỉ 25%.