CES

10 smartphone được mong đợi nhất trong năm 2014 (P.2)

10 smartphone được mong đợi nhất trong năm 2014 (P.2)

Dưới đây là những smartphone còn lại có tên trong danh sách 10 smartphone được mong đợi nhất trong năm 2014.