CH Czech

Nhiều trò chơi miễn phí tại CH Czech nhân dịp năm mới

Nhiều trò chơi miễn phí tại CH Czech nhân dịp năm mới

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên có một chương trình quy mô và khác biệt dành cho gần100 trẻ em Việt Nam tham gia vui chơi miễn phí các trò chơi dưới nước tại Aquapalace.