chấm dứt hoạt động

Uber Philippines chấm dứt hoạt động

Uber Philippines chấm dứt hoạt động

VTV.vn - Uber Philippines đã gửi thông báo đến tất cả khách hàng rằng hãng này sẽ dừng hoạt động.