TV& VIDEO

chậm nói

Cảnh báo nguy cơ trẻ chậm nói do sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay

Cảnh báo nguy cơ trẻ chậm nói do sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay

VTV.vn - Dành càng nhiều thời gian để chơi các thiết bị điện tử cầm tay, như: điện thoại, hay máy tính bảng, trẻ nhỏ càng dễ bị chậm nói.