TV& VIDEO

chậm phát triển

Chậm phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

Chậm phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

VTV.vn - Một số cấp ủy chính quyền chưa nhận thức được tầm quan trọng của công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ.