TV& VIDEO

Chăm sóc con

Hệ lụy từ các trào lưu chăm sóc con không có cơ sở khoa học

Hệ lụy từ các trào lưu chăm sóc con không có cơ sở khoa học

VTV.vn - Sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà hay anti vaccine - những trào lưu theo các bác sĩ là không có cơ sở khoa học, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.