TV& VIDEO

Chăm sóc mắt

"Chăm sóc mắt học đường" khám cho gần 1.000 học sinh Đăk Lăk

"Chăm sóc mắt học đường" khám cho gần 1.000 học sinh Đăk Lăk

VTV.vn - Chương trình Chăm sóc mắt học đường năm 2017 đã tổ chức khám và tư vấn chăm sóc mắt cho gần 1.000 học sinh các dân tộc tỉnh Đăk Lăk.