TV& VIDEO

chăm sóc người bệnh

Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng làm hài lòng người bệnh

Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng làm hài lòng người bệnh

VTV.vn - Dù không phải là người đưa ra những chẩn đoán, điều trị cho người bệnh song điều dưỡng viên cũng đóng vai trò quan trọng trong giữ chân làm hài lòng bệnh nhân.