TV& VIDEO

chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam - Hành trình yêu thương

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam - Hành trình yêu thương

VTV.vn - Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong cả nước vẫn được thực hiện hiệu quả.