Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Triển khai mô hình xã hội hóa bệnh viện

Triển khai mô hình xã hội hóa bệnh viện

VTV.vn - Xã hội hóa bệnh viện đã giúp cho bệnh viện ở Việt Nam thực hiện được những dịch vụ y tế hiện đại, ngang tầm khu vực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive