TV& VIDEO

Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chính phủ phê duyệt hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới

Chính phủ phê duyệt hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 - 2019” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ.