TV& VIDEO

chữa bệnh miễn phí

Gần 2.000 người dân Đồng Nai được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Gần 2.000 người dân Đồng Nai được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

VTV.vn - Hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí này thuộc chương trình "Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân Đồng Nai".