TV& VIDEO

chăm sóc trẻ

Hiệu quả mô hình "nhóm trẻ gia đình" cho công nhân Đà Nẵng

Hiệu quả mô hình "nhóm trẻ gia đình" cho công nhân Đà Nẵng

VTV.vn - Đề án 404 thực hiện tại Đà Nẵng đã tạo cú hích quan trọng trong việc chăm sóc trẻ và chấm dứt tình trạng công nhân nữ nghỉ việc ở nhà chăm con.