chấm thi

Quy trình chấm thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ như thế nào?

Quy trình chấm thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ như thế nào?

VTV.vn - Việc chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập và tại hai phòng chấm riêng biệt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive