chậm tiến độ

Chậm tiến độ xây dựng âu thuyền Hồng Triều, Quảng Nam

Chậm tiến độ xây dựng âu thuyền Hồng Triều, Quảng Nam

VTV.vn - Sau hai năm xây dựng, bờ kè của Âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn còn dang dở, những cốt thép rét rỉ phơi cùng mưa nắng. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2017.