chấn chỉnh

Bệnh viện K chấn chỉnh nhân viên y tế và cơ sở vật chất

Bệnh viện K chấn chỉnh nhân viên y tế và cơ sở vật chất

VTV.vn - Bệnh viện K đã thực hiện hàng loạt các giải pháp chấn chỉnh cả thái độ phục vụ nhân viên y tế và sắp xếp lại cơ sở vật chất.