TV& VIDEO

chào cờ

Quảng Trị: Đồng loạt tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tuần

Quảng Trị: Đồng loạt tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tuần

VTV.vn - Sáng 3/4, đồng loạt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã trang trọng tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tuần.