TV& VIDEO

Charlotte

Mỹ: Báo động tình trạng hôi của tại Charlotte

Mỹ: Báo động tình trạng hôi của tại Charlotte

VTV.vn - Tại Charlotte (Mỹ) đã và đang xuất hiện tình trạng hôi của sau khi thành phố được đặt trong tình trạng khẩn cấp.