TV& VIDEO

chất độc da cam

Những đóng góp tích cực từ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Những đóng góp tích cực từ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

VTV.vn - 30 năm qua, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga trở thành tổ chức nghiên cứu KHCN đa ngành về nhiệt đới, đóng góp tích cực cho các nhiệm vụ an ninh, kinh tế - xã hội.