TV& VIDEO

chất lượng giáo dục Đại học

Trường ĐH đầu tiên phía Nam được chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

Trường ĐH đầu tiên phía Nam được chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

VTV.vn - Tại khu vực phía Nam, lần đầu tiên có trường Đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục sau khi được kiểm định độc lập.