TV& VIDEO

chất lượng hồ tiêu

Nhà nhập khẩu cảnh báo chất lượng hồ tiêu Việt Nam

Nhà nhập khẩu cảnh báo chất lượng hồ tiêu Việt Nam

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đã lên tiếng cảnh báo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép trong hồ tiêu của Việt Nam thời gian qua.