TV& VIDEO

chất lượng khám chữa bệnh

Y tế cơ sở ở Quảng Nam còn nhiều khó khăn

Y tế cơ sở ở Quảng Nam còn nhiều khó khăn

VTV.vn - Gần 60 bệnh nhân trên 13 giường bệnh, 3 khoa nhập làm 1, thậm chí phòng làm việc chuyển thành phòng khám thai… đó là thực trạng của một số trạm y tế tỉnh Quảng Nam.