TV& VIDEO

Chất Lượng Môi Trường

Trung Quốc truy cứu trách nhiệm hơn 4.000 quan chức

Trung Quốc truy cứu trách nhiệm hơn 4.000 quan chức

VTV.vn - Hơn 4.000 quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường đã bị truy cứu trách nhiệm trong thời gian gần đây ở Trung Quốc.