TV& VIDEO

chất lượng nguồn nước

Nghệ An: Nhà máy nước sạch cung cấp nước đổi màu, mùi hôi

Nghệ An: Nhà máy nước sạch cung cấp nước đổi màu, mùi hôi

VTV.vn - Tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhà máy nước 13 năm tuổi không còn cung cấp nước sạch đúng tiêu chuẩn, nước có màu vàng, mùi hôi.