TV& VIDEO

chất lượng phân bón

Quản lý chất lượng phân bón: Siết chặt từ sản xuất đến kinh doanh trên thị trường

Quản lý chất lượng phân bón: Siết chặt từ sản xuất đến kinh doanh trên thị trường

VTV.vn - Đây là một trong những yếu tố được Bộ NN&PTNT đặc biệt quan tâm trong dự thảo Nghị định về quản lý phân bón, nhằm thay thế Nghị định 202 ra đời cách đây 4 năm.