TV& VIDEO

chất lượng phân bón

Giải pháp mới cho nền nông nghiệp bền vững

Giải pháp mới cho nền nông nghiệp bền vững

VTV.vn - Nhằm cung cấp kiến thức giúp nông dân nhận biết phân bón giả và sử dụng sản phẩm chất lượng, hội thảo Giải pháp mới cho nền nông nghiệp bền vững đã được tổ chức.